Priser

Medlemskap kjøpes ved å betale inn på vår konto: 2801.18.05355
Send en epost med denne informasjonen:
Navn, Adresse, postnr og sted
Fødselsdato, Mobil, Epostadresse samt
bilde av deg selv. (mobilbilde)

send til: friskissvettisgrimstad@gmail.com


For å få nytt medlemskort, må du ha betalt medlemskapet ditt.

Du kan tegne medlemskap for 1 eller 2 terminer(kalenderhalvår)

Prisliste

Prisene gjelder fra 08.12.2017 til 31.12.2018. Reservasjon for prisendringer.
KortGyldighetsregelBemerkningFullpris Ungdom Student/Honnør 
Friskis&Svettis-kortGyldig 1 terminGjelder alle Friskis&Svettis-treningerkr 1 050kr 700
Friskis&Svettis-kortGyldig 2 kalenderhalvårGjelder alle Friskis&Svettis-treningerkr 1 600kr 950
Friskis&Svettis JoggGyldig 2 kalenderhalvårGir adgang til felles, veiledet joggegruppekr 300
Friskis&Svettis ungGyldig 2 kalenderårÅrsavgift for ungdom som gir tilgang på treninger i hallkr 100
EnkelGyldig 1 terminGir adgang til å delta på Enkelkr 500
EnkelGyldig 2 kalenderhalvårGir adgang til å delta på Enkelkr 850
SpinningGyldig 1 årGir adgang til alle spinningtimerkr 800

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83